Anlegg før åpning

Produksjon

Minorga® produseres ved IVAR, Sentralrenseanlegg Nord-Jæren (SNJ) i Mekjarvik i Randaberg kommune, om lag ti kilometer nord for Stavanger. Anlegget mottar slam fra andre avløpsrenseanlegg, samt septikkslam og våt-organisk avfall fra industri og næringsliv, og integrerer gjødselproduksjon i sitt slambehandlingssystem via det nyåpnede anlegget for..